Anh ngữ Flamingo

CHƯƠNG TRÌNH FLAMINGO

(Dành riêng cho trẻ em từ 5-14 tuổi)

LEVEL

CERTIFICATE

3 STEPS (Mỗi Step là 8 Tuần)

1

Basic Flamingo Certificate123

2

Basic Grammar Flamingo Certificate123

3

Primary Flamingo Certificate123

4

Junior Flamingo Certificate123

5

Pre-Intermediate Flamingo Certificate123

6

Intermediate Flamingo Certificate123

7

Post-Intermediate Flamingo Certificate123

8

Upper Flamingo Certificate123

9

Leadership – Advanced Flamingo Certificate123
  • Khóa học Quanh năm: gồm 9 levels, mỗi level có 3 steps, mỗi step học 8 tuần
  • Khóa học: HV có thể chọn: khóa 24 tuần, mỗi tuần 2 buổi hoặc khóa 12 tuần, mỗi tuần 4 buổi

♦  Chương trình 2 buổi/tuần: các ngày Thứ 2 – Thứ 4; Thứ 3 – Thứ 5; hoặc Thứ 7 – Chủ Nhật

♦  Chương trình 4 buổi/tuần: các ngày Thứ 2- Thứ 3- Thứ 4 -Thứ 5

  • Nhập học: Các HV sẽ được thi nhập học nếu đã biết tiếng Anh để xếp level và step cho đúng. Nếu học từ đầu thì không cần thi.
  • Muốn giữ chỗ cho HV học các levels kế tiếp, yêu cầu Phụ huynh đóng học phí cho con em 1 tháng trước khi nhập học để nhà trường không nhận thêm học viên khác cùng trình độ.
  • Đặc biệt có chương trình Anh Ngữ bổ túc sát với chương trình phổ thông.