DU HỌC TẾT SINGAPORE 2020

Thông báo Tuyển Sinh: DU HỌC TẾT SINGAPORE 2020

Thông tin du học:

– Đối tượng: từ 8-12 tuổi (nhận 16 học sinh), từ 13-17 tuổi (nhận 8 học sinh).
– Thời gian: 6 ngày, từ ngày 18/01/2020 đến 23/01/2019.
– Hạn chót đăng ký: đến hết ngày 30/11/2019.

Nội dung chương trình:

– Rèn luyện KỸ NĂNG SỐNG trước khi du học.
– Ứng dụng tiếng Anh qua trải nghiệm thực tế.
– Cảm nghiệm nền Văn hóa & Giáo Dục Singapore.

Quý vị phụ huynh vui lòng liên hệ Hotline: 028 3929 1780 – 028 6274 9195