KET 120 – 140 điểm

Chương trình Đảm Bảo Kết Quả Đầu Ra – Ket 120 – 140 điểm được thiết kế nhằm đảm bảo cho các học viên Flamingo kiện toàn các kỹ năng Tiếng Anh sau khi ra trường và đạt được khung chuẩn Tiếng Anh theo quy định các lớp Tăng Cường Tiếng Anh của Sở Giáo Dục và Đào Tạo TPHCM (Công văn số 1019 ban hành ngày 12/04/2016).

ĐỐI VỚI BẬC TIỂU HỌC
LớpKhung năng lực Ngoại Ngữ 6 bậc của bộ GD&DT/ Khung CEFRBài thi Toefl Primary
Cấp độ 1 (Sao)
Bài thi Toefl Primary
Cấp độ 2 (Huy Hiệu)
Bài thi Cambridge YLE (Khiên)
1    
2A02 Sao Starters-10 Khiên
3A0- A13 Sao  
4A1- A24 Sao2 Huy HiệuMovers-10 Khiên
5A2 3 Huy HiệuFlyers-10 Khiên
ĐỐI VỚI BẬC TRUNG HỌC CƠ SỞ
LớpKhung năng lực Ngoại Ngữ 6 bậc của bộ GD&DT/ Khung CEFRBài thi Toefl Junior
(điểm)
Bài thi Ket 
(điểm)
 
6A2+655-670  
7A2++675-690120 
8< B1695-715  
9B1720-740  
(Trích dẫn từ Công Văn số 1019 ban hành ngày 12/04/2017

vv: Về Chuẩn Đánh Giá Năng Lực Tiếng Anh Của Học Sinh Các Lớp Tiếng Anh Tăng Cường)

Thời gian học: 300 tuần

+ Chương trình Luyện Thi: Starters, Movers, Flyers gồm 3 levels, mỗi level 12 tuần, tổng cộng 36 tuần
+ Chương trình Super Youth: 9 levels, mỗi level 24 tuần, tổng cộng: 216 tuần

+ Chương trình Luyện Thi: KetA, KetB, mỗi level 12 tuần, tổng cộng 48 tuần

Ca học : Sáng Chiều Tối

Nhập học: Các HV sẽ được thi nhập học nếu đã biết tiếng Anh để xếp lớp luyện thi đúng trình độ

Nếu trình độ thi đầu vào khá sẽ được bớt những lớp căn bản, không cần phải học lại