Luyện thi chứng chỉ TOEFL Primary

LEVEL

 STEP

TOEFL PRIMARY LEVEL 01

1

23

TOEFL PRIMARY LEVEL 02

12

3

  • Khóa học luyện thi: gồm 2 levels, mỗi level có 3 steps, mỗi step có 6 tuần
  • Khóa học: HV có thể chọn: khóa 12 tuần, mỗi tuần 2 buổi hoặc 6 tuần, mỗi tuần 4 buổi, , mỗi buổi 2 tiếng

♦  Chương trình 2 buổi/tuần: các ngày Thứ 2 – Thứ 4; Thứ 3 – Thứ 5; hoặc Thứ 7- Chủ Nhật

♦  Chương trình 4 buổi/tuần: các ngày Thứ 2 – Thứ 3- Thứ 4 -Thứ 5

  • Nhập học: Các HV sẽ được thi nhập học nếu đã biết Tiếng Anh để xếp lớp luyện thi đúng trình độ.