Starters – Movers – Flyers 12 – 15 khiên

Chương trình Đảm Bảo Kết Quả Đầu Ra – Starters, Movers, Flyers 12-15 khiên được thiết kế nhằm đảm bảo cho các học viên Flamingo kiện toàn các kỹ năng Tiếng Anh sau khi ra trường và đạt được khung chuẩn Tiếng Anh theo quy định các lớp Tăng Cường Tiếng Anh của Sở Giáo Dục và Đào Tạo TPHCM (Công văn số 1019 ban hành ngày 12/04/2016)

Lớp Khung năng lực Ngoại ngữ 6 bậc của Bộ GD&ĐT/Khung CEFR Bài thi TOEFL Primary Cấp độ 1 (Sao) Bài thi TOEFL Primary Cấp độ 2 (Huy Hiệu) Bài thi Cambridge YLE (Khiên)
1        
2 A0 2 Sao Starters 10 khiên
3 A0-A1 3 Sao
4 A1-A2 4 Sao 2 Huy hiệu Movers 10 khiên
5 A2 3 Huy hiệu Flyers 10 khiên
(Trích dẫn từ Công Văn số 1019 ban hành ngày 12/04/2017 vv: Về Chuẩn Đánh Giá Năng Lực Tiếng Anh Của Học Sinh Các Lớp Tiếng Anh Tăng Cường)

Chương trình Đảm Bảo Kết Quả Đầu Ra – Starters, Movers, Flyers 12-15 khiên , đảm bảo Học Viên Flamingo sẽ đạt các kết quả:

  • Đảm bảo Học Viên Flamingo đạt được chứng chỉ Starters 12 -15 khiên
  • Đảm bảo Học Viên Flamingo đạt được chứng chỉ Movers 12 -15 khiên
  • Đảm bảo Học Viên Flamingo đạt được chứng chỉ Flyers 12 -15 khiên

 Chương trình Đảm Bảo Kết Quả Đầu Ra – Starters, Movers, Flyers 12-15 khiên, đảm bảo Học Viên Flamingo:

  • Chỉ đóng học phí 1 lần duy nhất và được học cho đến khi có kết quả
  • Học Viên không phải đóng học phí chênh lệch nếu Trường có chính sách tăng học phí cho những năm học sau
  • Nếu trình độ thi đầu vào khá sẽ được bớt những lớp căn bản, không cần phải học lại

ĐẶC BIỆT, HỌC VIÊN KHI GHI DANH CHƯƠNG TRÌNH ĐẢM BẢO KẾT QUẢ ĐẦU RA

ĐƯỢC GIẢM 50% HỌC PHÍ CÁC LỚP FLAMINGO SUMMER

Vui lòng liên hệ Văn phòng Trường Ngoại Ngữ Flamingo để xem lịch học và học phí Gói Đảm Bảo