Toefl Primary 4 sao 3 huy hiệu

Ngoài việc Học Viên Flamingo – Phân hiệu Ngoại Ngữ Thần Đồng sẽ kiện toàn khả năng Tiếng Anh sau khi Ra trường, chương trình Đảm Bảo Kết Quả Đầu Ra, đảm bảo Học Viên Flamingo sẽ đạt các kết quả:

  • Đảm bảo Học Viên Flamingo đạt được chứng chỉ TOEFL PRIMARY 4 Sao
  • Đảm bảo Học Viên Flamingo đạt được chứng chỉ TOEFL PRIMARY 3 huy hiệu

Chương trình Đảm Bảo Kết Quả Đầu Ra – TOEFL Primary 4 Sao & 3 huy hiệu, đảm bảo Học Viên Flamingo:

  • Chỉ đóng học phí 1 lần duy nhất và được học cho đến khi có kết quả
  • Học Viên không phải đóng học phí chênh lệch nếu Trường có chính sách tăng học phí cho những năm học sau
  • Nếu trình độ thi đầu vào khá sẽ được bớt những lớp căn bản, không cần phải học lại

ĐẶC BIỆT, HỌC VIÊN KHI GHI DANH CHƯƠNG TRÌNH ĐẢM BẢO KẾT QUẢ ĐẦU RA

Vui lòng liên hệ Văn phòng Trường Ngoại Ngữ Flamingo để xem lịch học và học phí Gói Đảm Bảo