Trọn gói Super Star 1 đến 9

CHƯƠNG TRÌNH ĐẢM BẢOLEVEL
SUPER STARS123456789
  • Khóa học Đảm bảo trọn gói Super Stars tổng cộng 216 tuần: gồm 9 levels, mỗi level 24 tuần
  • Nếu trình độ thi đầu vào khá sẽ được bớt những lớp căn bản, không cần phải học lại