CHÚC MỪNG CÁC HỌC VIÊN ĐẠT DANH HIỆU HỌC SINH XUẤT SẮC CỦA NĂM 2018

CƠ SỞ 01

Sue Nguyễn Đặng Yến Minh

Diamond Award

CƠ SỞ 02

Matthew Đỗ Chí Trung

Student Of The Year Level 9

CƠ SỞ 03

Jenny Nguyễn Quỳnh Anh

CƠ SỞ 04

Selina Nguyễn Lê Hà Vy

Student Of The Year Level 5

CƠ SỞ 05

Jennifer Trương Phạm Bảo Hân

Diamond Award

CƠ SỞ 06

Lucas Huỳnh Tấn Lộc

Student Of The Year Level 5

CƠ SỞ 07

Ruby Nguyễn Ngọc An An

Student Of The Year Level 2

CƠ SỞ 08

Alice Đoàn Trúc Linh

Student Of The Year Level 9

CƠ SỞ 10

Jasmine Đinh Thiên Trâm Anh

Diamond Award