Luyện thi chứng chỉ Cambridge

CHƯƠNG TRÌNH LUYỆN THI CHỨNG CHỈ CAMBRIDGE QUỐC TẾ
STARTERS – MOVERS – FLYERS

LEVEL STEP
STARTERS (After level 3) 1 2 3
MOVERS (After level 5) 1 2 3
FLYERS (After level 7) 1 2 3
KET (After level 8) 1 2 3
  • Khóa học luyện thi: gồm 3 levels, mỗi level có 3 steps, mỗi step có 4 tuần.
  • Khóa học: HV có thể chọn: khóa 12 tuần, mỗi tuần 2 buổi hoặc 6 tuần, mỗi tuần 4 buổi.

♦  Chương trình 2 buổi/tuần: các ngày Thứ 2 – Thứ 4; Thứ 3 – Thứ 5; hoặc Thứ 7- Chủ Nhật.

♦  Chương trình 4 buổi/tuần: các ngày Thứ 2 – Thứ 3- Thứ 4 -Thứ 5.

  • Nhập học: Các HV sẽ được thi nhập học nếu đã biết Tiếng Anh để xếp lớp luyện thi đúng trình độ.