Archive for Author: hoctienganhlamgi

Happy-Teachers-Day-FLI08-1

TƯƠI THẮM SẮC MÀU TRI ÂN 20/11

Không phải ngẫu nhiên mà nhà giáo được vinh danh là “Kỹ sư tâm hồn” và nghề dạy học được vinh danh là “Nghề cao quý nhất trong các nghề cao quý”. Được coi trọng như vậy bởi người thầy luôn là biểu tượng cho những chuẩn mực, đạo...

A MILLION THANKS!

Hi everyone! I’m Jade. I’m 10 years old. I have been learning English at Flamingo Language Institute on Phan Van Tri Street since I was 5. I really enjoy studying here. I get to improve my English skills and take part in many interesting activities. Today, I’m glad to...

Happy Halloween 2022 tại Flamingo

My name’s Nancy. I’m 11 years old. I’m studying English at Flamingo language school on Phan Van Tri street. Today I’m glad to tell you about  the Halloween party at my school. There were some different areas in the school for students from 5 to 14 to play at....

HAPPY HALLOWEEN 2022

Lễ hội Halloween 2022 tại Trường Ngoại Ngữ Flamingo với chủ đề “Rescuing Aurora –  Giải Cứu Công Chúa Ngủ Trong Rừng” quả là một trải nghiệm thú vị khó quên cho tất cả Giáo viên, Nhân Viên, Phụ huynh và các em học viên tham gia. Đây cũng...